Modny Kraków

III Dni Kultury Pamięci w Muzeum Narodowym

W dn. 12-16 listopada br. w Krakowie odbywają się III Dni Kultury Pamięci. Muzeum Narodowe w Krakowie – jako jeden z sygnatariuszy deklaracji dotyczącej Kultury Pamięci w województwie małopolskim – przygotowało specjalny program w dn. 13-14-15 listopada w Gmachu Głównym MNK, Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach i Domu Jana Matejki. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

PROGRAM:

13.11 / Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41
Działalność Jana Matejki przykładem budowania świadomości i tożsamości narodowej.
godz. 10.00 – 15.00
Mapa „kultury pamięci”
Akcja partycypacyjna dla zwiedzających odwołująca się do ich pamięci, świadomości i poczucia więzi (ewentualnie jej braku) z historią Polski. Osobiste wspomnienia i odczucia zwiedzających, a także dokonany przez nich wybór przykładów dzieł sztuki i literatury pomogą stworzyć obraz współczesnego patrioty – wspólną mapę Polski złożoną pojedynczych osobistych wspomnień i subiektywnych komentarzy.
Prowadzenie: Jagoda Gumińska, Marek Grzybek, Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie

godz.10.00 – 17.30
Pokaz rekwizytów, które odnajdujemy na obrazach Jana Matejki, w których temat walki o niepodległość jest najważniejszy i które najwyraźniej zapisały się w pamięci Polaków. Znajdą się wśród nich rekwizyty do Kościuszki pod Racławicami, Bitwy pod Grunwaldem, Batorego pod Pskowem, a także oryginalna lira korbowa, która na obrazie Wernyhora symbolizuje wieszczą rolę samego artysty.
Pokaz ma charakter jednodniowej prezentacji (wszystkie rekwizyty zostaną wyjęte z magazynów tylko na tę okazję).
Przygotowanie: Marta Kłak-Ambrożkiewicz, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie

godz.16.00
Bierzcie więc przykład ze mnie, bierzcie otuchę z mej pracy – wykład towarzyszący pokazowi rekwizytów. Prowadzenie: Marta Kłak-Ambrożkiewicz, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie

14.11 / Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach, Rynek Gł. 3
godz. 12.00 – oprowadzania tematyczne: Wokół Bitwy pod Racławicami Jana Matejki i obrazów związanych z kultem „bohatera”
godz. 14.00 – oprowadzania tematyczne: Wokół Wernyhory Jana Matejki
godz. 17.00 – 18.00 – Koncert „pieśni dziadowskich” na lirze korbowej, wyk. Krzysztof Kacprzak
godz. 18.00 – „Gorączka Ojczyzny” Izabeli Czartoryskiej i „Muzeum krytyczne” Piotra Piotrowskiego, czyli o czym chcemy pamiętać – Sala Siemiradzkiego, wykład poświęcony zagadnieniom związanym z kształtowaniem się poglądów na funkcje i zadania muzealnictwa w kontekście osiemnastowiecznych zmian związanych z rozwojem ideologii narodowej i wykształcania poczucia tożsamości opartej na państwach narodowych i zagadnień z zakresu upamiętniania (funkcje kolekcji szlacheckich i magnackich) i pamięci zbiorowej. Prowadzenie: dr Barbara Ciciora, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, współautorka koncepcji ekspozycji i kurator Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

15.11 / Gmach Główny, Al. 3 Maja 1
godz. 14.00 – oprowadzanie tematyczne w Galerii Broń i Barwa w Polsce dotyczące pamiątek i postaci związanych z I wojną światową
godz. 16.00 – Refleksje listopadowe – wokół dagerotypu generała Józefa Dwernickiego – spotkanie w Galerii Broń i Barwa w Polsce, prowadzenie: Rafał Róg

Leave a Reply