Modny Kraków

Cracovia 3D

3d-Barbakan-1650r

Wystawa w Muzeum Historycznym prezentuje zmiany, jakim ulegał Kraków w trakcie swego rozwoju. Jej głównym tematem jest kształt historyczny założenia urbanistycznego i zabudowy Krakowa. Ilustrują go rekonstrukcje wybranych zespołów budowli i pojedynczych obiektów architektury
miasta, opracowane w postaci wirtualnych modeli przestrzennych.

Tytuł Cracovia 3D nawiązuje do tradycji dawnych mistrzów grafiki, tworzących panoramiczne widoki, posługujących się objaśniającymi opisami, umieszczanymi w polu przedstawienia. Przykłady do których się odwołujemy są liczne. Najbliższą relację stanowi panorama Krakowa zamieszczona w wydawnictwie Civitates Orbis Terrarum w 1617 roku. Wspomniany widok inspirował do stworzenia rekonstrukcji Krakowa i stanowił ważne źródło ikonograficzne. Zastosowana technika wizualizacji 3D zastąpiła miedzioryt. Korzystając z aktualnych możliwości, zamiast rylca i płyty miedziorytniczej użyta została technika komputerowa modelowania trójwymiarowego.

Obraz uzyskany za pomocą techniki 3D odtwarza stan aglomeracji Krakowa i dawnych miast sąsiadujących: Kazimierza i Kleparza wraz z przedmieściami, jurydykami i wsiami, w połowie XVII wieku oraz ewolucję zabudowy Rynku krakowskiego, na przestrzeni XIII – XVIII wieku. Wybrane fragmenty miasta zostały opracowane z uwzględnieniem kolejnych etapów przemian architektonicznych.

Na wystawie można obejrzeć kształt budowli i zespołów architektonicznych już nieistniejących, bądź zachowanych w stanie przekształconym. Modele cyfrowe ilustrują stan zabudowy odtworzony na podstawie różnorodnych źródeł, uwzględniających materialne pozostałości, ikonografię i opisy.

Wystawa w dominującej części została urządzona przy użyciu wydruków wielkoformatowych na planszach. Obrazom architektury towarzyszą obszerne opisy objaśniające. Atrakcją towarzyszącą wystawie są animowane prezentacje ilustrujące ewolucje przemian architektonicznych najważniejszych budowli i projekcje filmów, zrealizowanych jako animacje w technice 3D – trójwymiarowego modelowania – na podstawie dokumentacji i opracowań naukowych.
Ekspozycję uzupełnia prezentacja makiet architektonicznych i działającego modelu rurmusa, czyli najważniejszego urządzenia w działającym od końca XIV wieku w Krakowie wodociągu.

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 maja o godz. 12.00

Wystawa „Cracovia 3D”. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa.
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.
Wystawa czynna 5 maja 2011 – 14 sierpnia 2011, od środy do niedzieli w godz. 10.00–17.30.
>br />

Ceny biletów: normalny: 8 zł, ulgowy: 6 zł, rodzinny: 16 zł, bilet zbiorowy dla grup szkolnych: 5 zł

Leave a Reply