Modny Kraków

Tradycyjne święto Rękawki 2014

Czym jest Rękawka?
Czy to tylko odpust odbywający się w trzeci Dzień Świąt Wielkanocnych pod Kościółkiem św. Benedykta, czy też ślad prastarych obrzędów słowiańskich?
Od 2001 roku Dom Kultury „Podgórze” organizuje Rękawkę w innej formie – wraca do jej prasłowiańskich korzeni – umożliwiając cofnięcie się w czasie o sześć wieków.

Pod Kopcem Krakusa można zobaczyć jak wyglądało życie we wczesnośredniowiecznych osadach, rzemiosło, uzbrojenie, stroje. Można spróbować potraw gotowanych według przepisów naszych przodków i zobaczyć jak wyglądały średniowieczne potyczki zbrojne. Uzupełnieniem jest możliwość poznania historii Kopca Krakusa, państwa Wiślan i Polan.

Corocznie na Tradycyjne Święto Rękawki przyjeżdża około 20 drużyn średniowiecznych wojów z Polski południowej.

Program Tradycyjnego Święta Rękawki 2014 – “Baby”

22 kwietnia 2014 godz. 11.30-17.30

11.15 Rozpoczęcie Święta – prezentacja drużyn przybyłych na Rękawkę
12.00 Tradycyjny obrzęd rozpalenia ognia na szczycie Kopca
12.30 Wróżba pomyślności dla mieszkańców grodu Kraka – wróżba z kołaczem
13.00 Bieg wojów w pełnym uzbrojeniu dookoła Kopca
14.00 Pogadanka historyczna
14.30 „Babskie” obrzędy, tańce, korowody
15.30 Bitwa
17.00 Tryzna. Igrzyska ku czci poległego wojewody. Rekonstrukcja słowiańskiego pochówku ciałopalnego.
17.30 Koncert Zespołu „Baby”

Ponadto w programie:
• Stanowisko informacyjne Muzeum Archeologicznego Miasta Krakowa
• rekonstrukcję świątyni przedchrześcijańskiej (Kącina chram słowiański)
• warsztat powroźniczy
• kuźnię kowala
• warsztat garncarza
• konkursy „sprawności rycerskich”
• igrce i tańce
• obrzęd postrzyżyn
• wiedźmy wróżące

 

Leave a Reply