Modny Kraków

Tokaido – droga wschodniego morza

Niewiele trzeba by przyjazd z wakacyjnych podróży stał się rozpoczęciem nowej, tym razem wirtualnej eskapady. A to za przyczyną wystawy: Tokaido – Droga wschodniego morza Aleksandra Janickiego w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Wystawa prac Aleksandra Janickiego jest efektem wyprawy szlakiem Tokaido prowadzącej z Tokio do Kioto, jedynej w swoim rodzaju drogi, bo wiodącej tradycyjnym szlakiem utrwalonych na drzeworytach Hiroshigego Ando.

Wystawa jest metaforą drogi, w której frapująca kultura Japonii stanowi kontekst dla multimedialnej kreacji opowiadającej o pamięci odnoszącej się do poznanych ludzi, miejsc i emocji.

Interdyscyplinarny charakter wystawy wciąga widza w interakcję jak w instalacjach Palimpsest, Black Garden czy TV-arze. Widz może zostać wciągnięty w migotliwą mozaikę kompozycji video z elementami animacji łączącymi wątki z Google Street View z autorskimi zdjęcia z wyprawy prezentowanymi na 55 tabletach jak w instalacji Po-widoki lub skupić się na zbiorze autentycznych fotografii z Japonii, uratowanych od zniszczenia w buddyjskiej świątyni serca księżycowego.

Instalacje multimedialne, obrazy, fotografie i filmy wideo wyznaczają interpretacyjne tropy, a całość wystawy spaja audiosfera, w której przenikają się wątki muzyki tradycyjnej, noise i muzyki generatywnej.

Z racji na wielość poruszanych zagadnień i jej bogatą strukturę formalną, krok po kroku, wystawa wciągać ma widza w nowe konteksty interdyscyplinarnej opowieści, będącej przyczynkiem do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości ery globalizacji, w której zagubienie w metajęzyku współczesnej nadprodukcji znaków, skłania do szukamia własnej drogi.

Tokaido – Next step

31 sierpnia o godzinie 12.00 w ramach oprowadzania kuratorskiego, zostanie zaprezentowany kolejny krok nieustannie rozwijającego się projektu. W ramach programu Tokaido – Next step powstanie instalacja oparta o technologię tzw. rozszerzonej rzeczywistości /augmented reality/.
Premierowy pokaz instalacji to kolejna warstwa w wielowarstwowej strukturze wystawy.

28 września będzie miał miejsce finisaż wystawy,

na którym zaprezentowany zostanie performance audio-wizualny w wykonaniu formacji HiQ – założonej przez Aleksandra Janickiego, w której on sam wystąpi w roli performera wraz z najlepszymi muzykami związanymi z nurtem muzyki intuitywnej. Na spotkaniu zostanie też zaprezentowany e-book w formie interaktywnego kolażu dokumentującego przebytą drogę.

Wystawa ma też być prezentowana w Japonii: w Tokio, Kioto, Osace i Shizuoce. Pierwsza część wystawy zostanie zaprezentowana już w tym roku w ramach Tatsuno Art Project 2014.

Tokaido – droga wschodniego morza
Multimedialna wystawa Aleksandra Janickiego
5 lipca – 28 września 2014
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

 

Leave a Reply