Modny Kraków

„Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego”

Od 5 września 2014 roku w Kamienicy Hipolitów, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa można zapoznać się z bardzo oryginalnym przepisem – przepisem na Kraków. Napisał go przed laty wieloletni dyrektor MHK – historyk sztuki Jerzy Dobrzycki.

Jerzy Dobrzycki (1900-1972) znany jest jako inicjator konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie i opiekun pochodu Lajkonika. Niektórzy pamiętają być może jego wystąpienia w audycjach radiowych dotyczących historii i obyczajów miasta. Wymienione aspekty działalności Jerzego Dobrzyckiego nie wyczerpują jednak szerokiego spectrum działań w kierunku urzeczywistnienia się wizji Krakowa, jaką Dobrzycki posiadał.

Ideą przyświecającą Dobrzyckiemu było pokazanie dziedzictwa i bogatej tradycji Krakowa w sposób nowoczesny i przystępny. Jego Kraków był miastem, które na polu kultury i sztuki nie mogło mieć sobie równych w całej Polsce.

Przepis na tak widziany Kraków miał dwa zasadnicze składniki. Przed II wojną światową była to działalność Dobrzyckiego w Miejskim Biurze Propagandy w Krakowie i opracowanie programu Festiwalu Sztuki Dni Krakowa. Po wojnie głównym składnikiem „przepisu” stała się praca Dobrzyckiego na polu budowania fundamentów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Muzeum Historyczne zaprasza w podróż, w czasie której przewodnikiem będzie sam Jerzy Dobrzycki. Gwarantowany klimat odświętnego Krakowa lat 30. XX w., zapoznanie się z historią konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie oraz początkami Muzeum. Na zwiedzających czeka rónież prawdziwy rarytas – unikatowa szopka, która zdobyła II nagrodę podczas pierwszego konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie w roku 1937!

„Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego”

Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
5 września 2014 – 8 lutego 2015 roku

Ceny biletów na wystawę
Normalny: 7 zł
Ulgowy: 6 zł
Zbiorowy, szkolny: 4,50 zł
Rodzinny 14 zł
Bilet zakupiony na wystawę stałą „Dom mieszczański” upoważnia do bezpłatnego zwiedzania wystawy.

 

Leave a Reply