Modny Kraków

Wystawa “Kościół krakowski. 1939-1945” w Fabryce Schindlera

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej Kościół krakowski. 1939-1945, prezentowanej w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera od 1 października do 28 grudnia 2014 roku.

Wystawa jest ważnym, w pewien sposób prekursorskim projektem, jest bowiem pierwszą próbą przedstawienia losów Kościoła Krakowskiego w czasie II wojny światowej za pomocą środków muzealnych.

Na wystawie zostaną zaprezentowane najważniejsze wątki z historii kurii krakowskiej, ze szczególnym podkreśleniem roli wybitnej postaci tego okresu – arcybiskupa Adama Sapiehy. Wystawa ukaże również martyrologię duchowieństwa krakowskiego w czasie wojny, rolę Kościoła w życiu krakowian czasu wojny i okupacji, pomoc charytatywną zakonów i parafii krakowskich, a także pomoc udzielaną ludności żydowskiej.

Celem wystawy Kościół krakowski. 1939-1945 jest również zachowanie pamięci i popularyzacja wiedzy historycznej na temat losów i roli kościoła krakowskiego w czasie okupacji niemieckiej. Termin „losy kościoła” nie dotyczy jednakże kościoła jako instytucji, ale zwraca się ku ukazaniu losów jednostek – konkretnych postaci, których godna upamiętnienia postawa zasługuje na upowszechnienie. Wielu obywateli miasta Krakowa właśnie dzięki wartościom chrześcijańskim czerpało siłę do funkcjonowania w tak trudnej rzeczywistości, jaką był okres II wojny światowej.

Religia dawała nadzieję i siłę, pomagała wierzyć w zwycięstwo nad wrogiem i w odzyskanie niepodległości. Wiara pomagała też w zachowaniu człowieczeństwa i w obronie godności ludzkiej. Uczestnictwo w nabożeństwach i wspólnych modlitwach dawało poczucie jedności, podnosiło na duchu. Jednocześnie udział w uroczystościach kościelnych był także jedyną możliwą wówczas formą manifestacji narodowej. Kościół poprzez organizację akcji charytatywnych stanowił też ważne wsparcie materialne w trudnych czasach okupacji.

Na wystawie będzie można zobaczyć unikatowy, pochodzący z okresu okupacji, jeden z pierwszych medalików przedstawiających wizerunek Jezusa Miłosiernego. Medaliki Jezusa Miłosiernego upowszechniały siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w swoich klasztorach. W Krakowie-Łagiewnikach rozprowadzano je głównie wśród osób, które przychodziły podczas okupacji niemieckiej na nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego zapoczątkowane przez krakowskiego kierownika duchowego i spowiednika s. Faustyny, o. Józefa Andrasza SJ. Medaliki wysyłano również z paczkami do więzień i obozów koncentracyjnych.

Zobaczymy również reprodukcję oryginalnego wizerunku obrazu Jezusa Miłosiernego, pędzla Adolfa Hyły. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w 1944 r., został on poświęcony w kaplicy klasztornej sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Był on przeznaczony do bocznego ołtarza i bardzo szybko zasłynął łaskami. Jego pierwotna wersja, którą zaprezentujemy, została przez autora, już po wojnie, przemalowana i różni się od tej, która dziś jest czczonym w świecie obrazem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Zaprezentowane zostaną także pamiątki należące kiedyś do arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, fotografie i dokumenty archiwalne Żydów ukrywanych w klasztorach krakowskich, jak i również eksponaty związane z aresztowanymi przez gestapo krakowskimi duchownymi.

Honorowy Patronat nad wystawą objął Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz.

Kościół krakowski. 1939-1945

Wernisaż wystawy: 1 października 2014, godz. 18.00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4
Kurator wystawy:
Tomasz Stachów

Wystawa czynna od 2 października 2014 do 28 grudnia 2014
Ceny biletów:
normalny 5 zł
ulgowy 4 zł
grupowy, szkolny 3,50 zł
rodzinny 10 zł

 

Leave a Reply