Modny Kraków

Aukcja map i widoków ziem Polski Południowej

Unikalne stare mapy i widoki ziem południowej Polski można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej w Antykwariacie AB w Krakowie.


Dawne mapy do dziś zachwycają swoim pięknem, kunsztem rytowników i przeszłością sięgającą kilkuset lat. Są małymi dziełami sztuki łączącymi w sobie wiedzę, sztukę i techniki graficzne jak drzeworyt czy miedzioryt. Stare mapy ścienne, globusy czy pięknie oprawione atlasy od wieków były – i są do dzisiaj – ozdobą bibliotek, domowych gabinetów oraz marzeniem kolekcjonerów. Stare mapy, dzieła mistrzów kartografii są również świadectwem historii i obrazem myśli i poglądów na świat naszych przodków.

Wszyscy lubimy podróżować, odkrywać nowe kraje, nowe miasta i miejsca. Często robimy to także przysłowiowym „palcem po mapie”. I o ile takie podróżowanie po współczesnych mapach czy nawet po ekranie z nawigacją GPS jest łatwe, ale czasami także i nudne, to zupełnie odwrotnie jest z podróżami palcem po dawnych mapach. Taka podróż przez historię kartografii zabiera nas na odległe lądy i morza – pełne dzikich potworów, kanibali lub nieznanych zwierząt. Podróże takie znają i zachwycają wielu kolekcjonerów dawnych map i widoków miast.

Świat przedstawiany na dawnych mapach, to świat jaki znali i posiadali w swojej głowie ówcześni twórcy tych map. Na początku historii nowożytnej kartografii takie mapy nie były ani dokładne, ani szczegółowe – były bardziej wytworem wyobraźni – ale były i są do dzisiaj na pewno piękne. Liczne ozdobniki i piękne kartusze z tytułem czy dedykacją wypełniały na nich białe plamy. Z kolei mapy nieba były próbą nałożenia greckich mitów na nocnym niebie.

Drukowanie map i widoków rozpoczęto w II poł. XV w. i rozkwitło w okresie wielkich odkryć geograficznych, kiedy europejscy odkrywcy odkrywali i poznawali Ziemię. Jej najpiękniejsze przedstawienia znajdujemy na niderlandzkich dziełach kartograficznych z XVII w. – złotego wieku niderlandzkiej kartografii.
dr Kazimierz Kozica
ze wstępu do katalogu aukcji

Aukcja map i widoków ziem Polski Południowej

18 października (sobota) 2014, godz. 17
w siedzibie Antykwariatu AB
31-013 Kraków, Rynek Główny 43

Wystawa przedaukcyjna:
od 3 do 18 października 2014 r.
w siedzibie Antykwariatu AB
31-013 Kraków, Rynek Główny 43

Organizatorami aukcji są Antykwariat Krak St. Szymczyk i Antykwariat AB.
Licytowane obiekty pochodzą ze zbiorów Antykwariatu Krak St. Szymczyk oraz Pani Ewy Ostrowskiej.

 

Leave a Reply