Modny Kraków

W lustrze opowieści

„W lustrze opowieści” („In the mirror of stories”) to działanie młodzieży polskiej, węgierskiej (romskiej) i słowackiej, którego celem są wspólne warsztaty w Krakowie, zakończone prezentacją powstałego w ich wyniku spektaklu plenerowego.

W-lustrze-opowiesci_Tetyana-Tsyupko-Aleksandr-MaksymowWeźmie w nim udział Teatr Mumerus z Krakowa (Polska), Alternatív Művészeti Alapítvány – Teatr Malko z Budapesztu (Węgry) i Divadlo Na Perone z Koszyc (Słowacja).

Zadanie polega na zebraniu przez uczestników opowieści, legend i przesądów łączących się z tradycją romską, co szczególnie będzie zadaniem grupy węgierskiej składającej się przede wszystkim z Romów.

Następnie – na podstawie porównania z zebranym materiałem dotyczącym opowieści, legend i mitów obecnych w kulturze Polski, Słowacji i Węgier – sprawdzenie na ile kultura romska jest obecna w kulturze wymienionych wyżej narodów.

I bynajmniej nie o folklor tu chodzi, ale o pokazanie jak dużo nasze kultury i cywilizacje zawdzięczają prastarej romskiej tradycji. Faza porównawczo-kreacyjna ma mieć miejsce podczas wspólnych warsztatów Krakowie w dniach 5-12 października 2014.

Zakończą się one pokazem finalnym, który odbędzie się 11 października, godz.17:00 w Teatrze Zależnym i Muzeum Archeologicznym w Krakowie (plener, wstęp wolny). Pokaz przyjmie formę kolażu artystycznego, łączącego krótkie etiudy teatralne na podstawie zebranych materiałów ustnych, działania muzyczne oraz działania plastyczne.

– Poza walką z ciągle obecnymi stereotypami na temat Romów, chcemy także promować postawę otwartości na ciągle jeszcze żywą kulturę oralnej (czyli mówionej) opowieści obecną wśród Romów. Działania te odbędą się w zabytkowych wnętrzach XVI-wiecznej kamienicy w centrum Krakowa, gdzie mieści się Teatr Zależny, a także w równie zabytkowych wnętrzach i plenerach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. – deklarują twórcy projektu.

„W lustrze opowieści” („In the mirror of stories”)
11 października, godz.17:00
Teatr Zależny ul. Kanonicza 1 i Muzeum Archeologiczne w Krakowie
(plener, wstęp wolny)

“Projekt finansowany ze środków Programu Wspólnoty Europejskiej “Erasmus + Młodzież”

 

Leave a Reply