Modny Kraków

Theatrum Musicum 2015

Krakowskie instytucje muzyczne stworzyły wspólnie największe w Polsce przedsięwzięcie poświęcone muzyce klasycznej. Theatrum Musicum to zapoczątkowane w 2013 roku przez miejską instytucję kultury Capella Cracoviensis proste rozwiązanie systemowe: krakowskie instytucje muzyczne łączą siły i wspólnie tworzą jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie.Theatrum Musicum, jako wspólny projekt krakowskich instytucji muzycznych, jest jedną z najcenniejszych inicjatyw organizacyjnych w historii życia kulturalnego w Polsce. Oto powstaje jedna z największych scen muzyki klasycznej w Europie, ale przede wszystkim projekt oryginalny, autonomiczny i organiczny, czyli wykorzystujący budowany przez lata potencjał środowiska artystycznego.

Theatrum Musicum to także jedno z bardzo nielicznych rozwiązań systemowych, które nie mnoży projektów, ale je scala. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się rękopisy Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa i wielu innych wybitnych kompozytorów – prawdziwie wartościowe, ogólnoludzkie, uniwersalne dziedzictwo kultury światowej, wolne od polityki, ideologii, nacjonalizmów.

Theatrum Musicum to szansa, by posiadać autentyczny mandat do sprawowania opieki nad tą bezcenną kolekcją. Theatrum Musicum Kraków. Ludzie, ambicje, wytrwałość – te słowa mają siłę stwórczą.

Tegoroczną, trzecią już edycję festiwalu Theatrum Musicum zainauguruje 14 czerwca Opera Krakowska spektaklem Madama Butterfly Giacoma Pucciniego. Kolejne koncerty to nie tylko prezentacja kolejnych instytucji związane z muzyką klasyczną, ale i zróżnicowany repertuar rozpięty między subtelną kameralistyką a śmiałymi przedsięwzięciami scenicznymi, między muzyką doby średniowiecza a wiekiem XXI.

Theatrum Musicum Kraków 2015 potrwa do 6 września, festiwal zwieńczy koncert chóralny Capelli Cracoviensis, który poprowadzi Ralf Sochaczewsky.

Szczegóły dotyczące programu Theatrum Musicum Kraków 2015

THEATRUM MUSICUM KRAKÓW

czerwiec • lipiec • sierpień

WSPÓLNY PROJEKT KRAKOWSKICH INSTYTUCJI MUZYCZNYCH • NAJWIĘKSZA SCENA MUZYKI KLASYCZNEJ W POLSCE

3 miesiące • ponad 70 koncertów i spektakli • ponad 700 wykonawców

PARTNERZY – WSPÓŁORGANIZATORZY 2015

Opera Krakowska
Filharmonia Krakowska
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Capella Cracoviensis
Sinfonietta Cracovia
Festiwal Muzyki Polskiej
Festiwal Wawel o Zmierzchu
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Festiwal Barbakan
Akademia Muzyczna w Krakowie
Chór i Orkiestra Polskiego Radia

Leave a Reply