Modny Kraków

Wystawa 1920. Cud Wisły

Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej odrodzonego po długiej niewoli państwa było możliwe dzięki zjednoczeniu całego społeczeństwa do walki z „nawałą bolszewicką”, porzuceniu przez elity rządzące podziałów, a przede wszystkim dzięki niezwykłemu męstwu, poświęceniu i przelanej krwi żołnierza polskiego.

Na wystawie prezentowane są plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej, ilustrujące jej grozę, tworzone przez wybitnych polskich artystów – Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Kamińskiego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Zdzisława Gedliczkę, Józefa Mehoffera, Józefa Ryszkiewicza, Kamila Mackiewicza i Karola Homolacsa. Zostaną one zestawione z propagandowymi plakatami radzieckimi autorstwa wybitnych rosyjskich twórców, między innymi Włodzimierza Majakowskiego i Dimitrija Moora.

Stefan Norblin - portret marszałka józefa piłsudskiego, 1935Na wystawie przedstawione jest także życie frontowe w rysunkach i grafikach wykonanych przez uczestnika walk Wiktora Gutowskiego wraz z naszkicowaną przez niego wizją artystyczną Bitwy Warszawskiej, a także obrazy Jerzego Kossaka i Jerzego Jełowickiego.

Uzupełnieniem ekspozycji będą dokumenty z epoki, odznaczenia i odznaki nadawane za wojnę polsko-bolszewicką, oryginalne umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego z tego okresu oraz broń.

***

„Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej wątpliwości; gdyby wojska sowieckie przełamały opór armji polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może, przeniknąłby i cały kontynent”.
Edgar Vincent D’Abernon

Kurator i koordynator – Piotr Wilkosz
Asystentka koordynatora – Olga Pawlak
Projektant aranżacji – Magdalena Bujak

Wystawa 1920. Cud Wisły

Wystawa czynna: 24 lipca – 29 listopada 2020
Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego
pl. Szczepański 9, 31-011 kraków
Wystawa organizowana z okazji obchodów 100 – rocznicy bitwy warszawskiej

Leave a Reply