Modny Kraków

Na kopcu

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego im. T. Kościuszki w kurtynie I-V Fortu nr 2 „Kościuszko”.
W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego wzięli udział przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego. Obecni byli też Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof. Franciszek Ziejka, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski, Konsul Generalny USA Allen Greenberg, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie Mieczysław Rokosz oraz media. Poświęcenia placu budowy dokonał ks. prałat Jacek Urban.

Wmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-KonferencyjnegoWmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego

Leave a Reply