Modny Kraków

Uroki wielickiego muzeum

uroki wielickiego muzeum

Imponujące kieraty, niezwykłe okazy soli, tajemnicze podziemne groty, górnicy przy pracy, oryginalne solniczki, Zamek Żupny o różnych porach dnia i nocy, Sala Gotycka to tylko niektóre tematy spośród 112 prac prezentowanych na wystawie „Uroki wielickiego Muzeum” zorganizowanej przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Obrazy powstały w czasie pleneru malarskiego zorganizowanego w dniach 30.06-1.07.2011 r. z okazji 60 – lecia Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Jak co roku artyści zrzeszeni w Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie z pełną dowolnością (zarówno w doborze obiektów jak i techniki wykonania), potraktowali podziemną ekspozycję muzeum oraz Zamek Żupny. Powstały prace z dużą dokładnością oddające najdrobniejsze detale maszyn górniczych, narzędzi, kopalnianych wnętrz, solniczek, zbroi rycerskiej, zamkowych wnętrz. Na wystawie pojawiły się również dzieła charakterystyczne dla nurtu abstrakcyjnego, na których artyści uwieczniane elementy potraktowali bardzo osobiście, nadając im zupełnie nowy wygląd. Nie zabrakło również obrazów zaliczanych do tzw. sztuki naiwnej, które dzięki zastosowaniu jasnych kolorów i ciepłych barw ukazały wielickie podziemia i zamek w ciepły i bajkowy sposób.

Prezentowane obrazy zostały zróżnicowane nie tylko pod względem prezentowanych obiektów, ale również pod względem techniki wykonania (pastele, akwarele, ołówek, farby olejne, kolarze), co dodatkowo podkreśliło indywidualny charakter artystów.

Druga część podziemnej wystawy prezentuje najlepsze prace artystów nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursach odbywających się podczas 20 lat działalności Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. W ciągu tych lat fundacja zorganizowała 11 biennale o zróżnicowanej tematyce, które przyczyniły się do zaprezentowania niepełnosprawnych artystów szerszej publiczności. Jubileusz 20-lecia Fundacji zbiega się z obchodami 60-lecia istnienia Muzeum.

Wystawa „Uroki wielickiego Muzeum” będzie eksponowana od 23.09.2011 r do 31.12.2011 r. w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w kopalni soli na gł. 135 m.

Otwarcie wystawy 23 września (piątek) o godz. 12.00 w ekspozycji muzeum w kopalni soli. Zjazd szybem Daniłowicza od godz. 11.30

Leave a Reply