Modny Kraków

Cyfrowe Muzeum Starego Teatru

Narodowy Stary Teatr - fot.R.Kornecki

Cyfrowe Muzeum tworzy zdigitalizowany materiał związany z historią Starego Teatru w Krakowie z lat 1781 – 2005: zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji i kostiumów, wkładki programowe, plakaty, afisze, kostiumy z lat 1945 – 2005; ryciny i zdjęcia dokumentujące historię Teatru Krakowskiego oraz budynku przy placu Szczepańskim w latach 1781 – 1906.

O projekcie opowiada Anna Litak, Kierownik Muzeum Starego Teatru:
Dzieje Teatru od końca XVIII do początku XX wieku przedstawia niewielka ilość zachowanej ikonografii: malowanych portretów aktorów, zdjęć artystów wykonanych w atelier, rycin, rysunków i druków do przedstawień oraz kolejnych architektonicznych adaptacji budynku.
Powojenna historia Starego Teatru zawiera wybraną dokumentację do pięciuset przedstawień i jest to ponad siedem tysięcy obiektów (5500 fotografii, 1200 projektów scenografii, plakatów, wkładek obsadowych, 330 kostiumów). Materiał ikonograficzny podpięty do przedstawień dostępny jest poprzez wybór hasła z paska menu. Może to być tytuł przedstawienia, autor sztuki, nazwisko reżysera, aktora, scenografa tworzących inscenizację lub rok premiery. Ikonografia posiada podstawowe opisy tekstowe umożliwiające identyfikację obrazów z twórcami przedstawień.
Zdigitalizowany materiał pochodzi głównie z Archiwum i Muzeum Starego Teatru oraz Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (archiwalia z lat 1947 – 1954) . Materiały są własnością wymienionych instytucji i ich wykorzystanie wymaga zgody właściciela.
Adres Muzeum: www.cyfrowemuzeum.stary.pl lub www.stary.pl.

***

Cyfrowe Muzeum będzie rozbudowywane o dokumentację do przedstawień po 2005 roku, filmową dokumentację inscenizacji, bazę danych osobowych artystów pracujących dla Starego Teatru, recenzje z przedstawień. Materiały tworzące Cyfrowe Muzeum  będą wykorzystane przy tworzeniu Interaktywnego Muzeum Starego Teatru w latach 2011 – 2013 (projekt wstępny Nizio Design International).

oprac. (B)

Leave a Reply