Modny Kraków

Dzieci i żołnierki

W ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie w MOCAKu prezentowana jest wystawa Siergieja Bratkowa “Gdy mężczyźni są na wojnie”. Projekt składa się z dwóch cykli: “Dzieci” i “Żołnierki”.

Cykl „Kids” obnaża prawdę o przedwczesnym dorastaniu młodego pokolenia. Fotografie są surowym obrazem skutków, jakie kultura masowa wywierać może na osobowość i zachowanie młodych. Tytułowe dzieci to przyjmujące – zdawać by się mogło obce – wyuzdane pozy i strojące dorosłe miny Lolity. Bratkow ukazuje wizję końca dzieciństwa, nadchodzącego wraz z włączeniem telewizorów sączących destrukcyjne wzorce.

Drugi cykl to „Army Girls” – piękne, ponętne kobiety w żołnierskich mundurach. Kontrast jest kluczem do twórczości Bratkowa, a jak twierdzi on sam, także do zrozumienia Ukrainy.

Kontrowersyjny gwiazdor ukraińskiej fotografii przygodę ze sztuką rozpoczął w przerwach od pracy. Malarstwo, a potem fotografia, były dla niego odskocznią od monotonnej rzeczywistości socjalizmu. Od początku swojej twórczości Bratkow podejmował drażliwe tematy, nie zrażał się napiętymi nastrojami społecznymi i tworzył wybierając wątki, które uznał za warte dialogu.

mat. prasowe organizatora MFK

SIERGIEJ BRATKOW
GDY MĘŻCZYŹNI SĄ NA WOJNIE

19.05–17.06.2012
WT–ND: 11:00–19:00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4

Zobacz zdjęcia Piotra Kędzierskiego:

Sergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny KrakówSergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny KrakówSergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny KrakówSergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny KrakówSergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny KrakówSergiej Bratkow - Gdy mężczyźni są na wojnie | fot. Piotr Kędzierski / Modny Kraków

Leave a Reply