Modny Kraków

KONTAKT

Adres korespondencyjny redakcji:
Modny Kraków; ul. Na Kozłówce 15/2; 30-670 Kraków;
tel. 600 757 036
NIP: 679-294-61-43
redakcja@modnykrakow.pl

Jeżeli chcesz skontaktować się z konkretnym dziennikarzem wpisz: nazwisko osoby[at]modnykrakow.pl
 
 
 

Tytuł i znak towarowy Modny Kraków™ jest własnością Stowarzyszenia Artystów Młode Sztuki.
Podlega ochronie prawnej zarówno pod względem słownym jak i graficznym. Używanie go w celu oznaczenia
własnego towaru bez porozumienia z wydawcą jest bezprawne.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
materiałów nadesłanych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.